Skapa datorer

Datorer som ska kunna bokas måste först registreras i Paxxa admin portal

Kontakta support@paxxa.se så hjälper vi till med det.

 

Installera Paxxa:

  1. Ladda ner senaste versionen av Paxxa här
  2. Kör Paxxa-installationen på datorn som ska bli Bokningsbar/Drop in, som admin
  3. I startmenyn finns nu ett program som heter Paxxa Booking, kör det
  4. Första gången Paxxa körs på en dator ställs några frågor för att koppla den fysiska datorn till en registrerad dator. Skriv in er organisations SecurityToken. Välj er Organisation, Plats och Dator. Varje dator måste vara kopplad till en unik registrerad dator i Paxxa (unikt AssetID). En fråga kan behöva extra förklaring, Starta om datorn:  det innebär att datorn startas om när användarens session tar slut, bocka enbart ur detta om ni ska testa Paxxa och inte vill att datorn ska starta om.

 

Silent install

msiexec /i "Paxxa Setup.msi" /passive


Configs

 

Filnamn: AssetConfiguration.xml

Plats: C:\ProgramData\PaxxaBooking

Info: Denna fil skapas första gången man startar Paxxa och följer installationsguiden. Om man inte manuellt vill gå igenom installationsguiden på varje dator kan man skapa filen innan man startar Paxxa för första gången men då måste följande uppgifter fyllas i:

<RestartComputer>true</RestartComputer>   true eller false

<AssetId>45</AssetId> ett unikt Id som skapas när man skapar nya datorer. Syns under Platser>Specifik Plats>Datorer i Paxxa admin portalen.

<LocationId>21</LocationId> Id för er plats

<OrganizationId>1</OrganizationId> Id för er organisation

OBS: Dessa IDn är bara exempel, era specifika IDn kan ni hitta via Paxxa admin portalen

 

Filnamn: LibraryBooking.exe.config

Plats: C:\Program Files (x86)\Paxxa Booking

Info: Här i finns diverse inställningar för hur Paxxa programmet ska fungera. Allt kan lämnas som defaultvärden. 

<add key="AdminPassword" value=""/> Här kan ni byta lösenord för att avsluta Paxxa. När Paxxa är igång kan man trycka Ctrl + L och fylla i lösenordet för att avsluta Paxxa.

 

OBS: Kontrollera så att värdet för <add key="IsDevelopmentApp" value="false"/> är false, annars syns pinkoden vid inloggning.

 

Windowskonto, nedlåsning, rensning av data och autostart

Installationen av Paxxa skapar inte någon windowsanvändare, låser inte ned datorn, rensar inte datorn mellan användningar eller autostartar Paxxa, utan det behöver man lösa på annat sett beroende på vilken miljö Paxxa ska användas i. 

Ett alternativ är att använda ett windowskonto med mandatory profile för rensning och Group Policy för att låsa ner och autostarta Paxxa vid inlogg. Det finns också tredjepartsprogram som gör detta.

Kontakta support@paxxa.se om ni har frågor kring detta.Multiappkiosk 

<AssignedAccessConfiguration

    <AllAppsList> 

        <AllowedApps>

             <App DesktopAppPath="C:\Program Files (x86)\Paxxa Booking\LibraryBooking.exe" rs5:AutoLaunch="true"/>

             <App DesktopAppPath="C:\Windows\System32\shutdown.exe" />