Wordpressidor kan ganska enkelt flyttas mellan webbplatser och då även när det är olika webbadresser med hjälp av wordpress-tillägget All-in-One WP Migration.


1. Se till att det finns wordpress installerat på nya webbadressen

Wordpress måste finnas installerat även på platsen dit sidan ska flyttas. Det behöver enbart vara en enkel men klar installation och tema spelar ingen roll.

Om man ersätter en gammal webbsida, glöm inte att ta backup (kan göras med "All-in-One WP Migration"-pluginet som installeras ´längre ner).


2. Installera All-in-One WP Migration

Detta ska göras på både nya och gamla platsens wordpress-installationen

 1. Logga in på din wordpress-sidas administrationsvy, vanligtvis är adressen: https://minwebbsida.se/wp-admin
 2. Välj i vänstermenyn Tillägg - Lägg till nytt
 3. Sök upp tillägget All-in-One WP Migration och välj att installera det
 4. I vänstermenyn välj Installerade tillägg
 5. Leta upp All-in-One WP Migration och klicka på "Aktivera"


3. Exportera siten från var den finns idag

 1. Logga in på wordpress admin-vyn för siten du ska flytta innehållet från
 2. Leta upp och klicka på All-in-One WP Migration - Exportera i vänstermenyn
 3. Klicka på knappen "Exportera till" och välj ett passande alternativ, tex "FIL" för att hämta hem en packad fil som innehåller hela siten
 4. Om du väljer att hämta siten som fil: Vänta medan siten packas ihop, när det är klart visas en knapp för att hämta sidan som fil, kom ihåg var du lägger filen


4. Importera siten på nya stället 

! Har du tagit backup så du inte skriver över något viktigt?

 1. Logga in på wordpress admin-vyn för siten du ska flytta innehållet till
 2. Leta upp och klicka på All-in-One WP Migration - Importera i vänstermenyn
 3. Ladda upp filen du sparade tidigare (OBS! Kontrollera att filesize limit är tillräcklig för att ladda upp sidan, om inte redigera .htaccess filen i file manager)
 4. Vänta på att importen ska bli klar
 5. Två länkar visas, överst att man ska spara en inställning - gör det, man behöver inte ändra något, bara spara


5. Efterarbete

Kolla på alla ställen så att siten ser bra ut och att alla länkar pekar rätt. Tex kan utvecklarverktyget i Chrome användas för att se så att inga bilder eller länkar leder till gamla adressen

Testa alla formulär så att tex mail skickas som de ska