För att ladda upp tyngre worpress sajter måste du redigera .htaccess-filen i file manager på Cpanel.


Den ligger oftast under public html om den inte specificerats någon annanstans.


Kom ihåg att ställa in file manager att visa dolda filer.


Kopiera detta script in i slutet av filen längst ner.


php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Ändra värderna för att matcha storleken på wp backupen då måste ladda upp. Skriv i Mb format så som det är gjort ovan. 


te'x om backup är 768 M stor är det bra om max filesize är en 1 G för att få in den. Ändra värdet till 1024M för detta.