INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Översikt

Paxxa portalen är en webbapplikation som är avsedd att användas av administratörer och platspersonal.


Logga in

https://booking.paxxa.se/


Startsidan

Klicka på Paxxa loggan  uppe i mitten för att komma tillbaks till denna vy.

Klicka på knappenuppe till höger för att logga ut.


Organisation

Inställningar på organisationsnivå påverkar alla Platser under organisationen.

För att kunna redigera organisationen måste du vara inloggad som organisationsadministratör eller systemadministratör.


Att skapa nya organisationer är endast tillgängligt för rollen som systemadministratör. Denna roll används endast av Veroveli eller Prinet, så om en ny organisation behövs, vänligen kontakta supporten på support@paxxa.se
Vy för att redigera en organisation

Klicka på kugghjulet uppe till vänster eller skriv in adressen https://booking.paxxa.se/admin/organization/ för att komma till organisationsvyn.


Namn

Organisationens namn. Fri text.


Subdomän

Subdomänen är en viktig inställning och bör ställas in av Prinet när organisationen skapas. Det angivna värdet måste vara små bokstäver och innehålla a-z utan mellanslag.

Anledningen till att den är viktig är att den används när du besöker kundbokningssidan för att komma till rätt organisation. 

Exempel: 

Subdomän: demo2 ger följande länk till kundbokningssidan 

https://booking.paxxa.se/demo2/customerbooking


Beskrivning

Beskrivning av organisationen. Fri text.


SMS Avsändare

Detta är avsändaren som visas när en kund får ett SMS-meddelande.

Format: Max 11 tecken. Giltig: a-z, A-Z, 0-9.

Rekommenderas är bara att ha Paxxa som avsändare.


SMS meddelande

SMS-texten som skickas som verifiering till kunden när man gör en dropin-bokning. Parametrarna som ingår i måsvingarna {} kommer att ersättas med dynamiska värden vid körning.


Giltiga parametrar:

{assetname}

Detta kommer att ersättas med resursens namn

{datetime}

Detta kommer att ersättas med datum och tid för bokningen

{pin}

Detta kommer att ersättas med den genererade PIN-koden


Föreslaget standardvärde:

En dator är bokad till dig. {assetname} Datum & tid: {datetime}. Din pinkod är: {pin}


SMS Landsprefix

Landsprefix för att kunna skicka SMS korrekt. 0046 för Sverige, 0047 för Norge och så vidare.


SMS Kundreferens

Detta värde bör ställas in av Prinet när organisationen skapas. Kundreferensen möjliggör filtrering efter kund i Cellsynt SMS-tjänst. Detta används sedan för att se till att organisationerna får rätt belopp i SMS-fakturan.

Format: Max 16 tecken. Giltig: a-z, A-Z, 0-9.

Detta värde måste vara unikt per organisation. Se till att inte använda en riktig kundreferens när du utvecklar och testar. Rekommenderat är att helt enkelt prefixa värdet med "dev" för att se till att organisationerna inte får fakturering för SMS-sändning i test- eller dev-miljöer.


SecurityToken

Behövs vid installation av Paxxa-klienten.


Bakgrundsfärg

Bakgrundsfärgen som alla klientapplikationer kommer att ha på datorerna.


Textfärg

Textfärgen som alla klientapplikationer kommer att ha på datorerna.

Obs! När du byter färg behöver alla klienter som körs omstart för att inställningarna ska tillämpas.


Boknings-sms

SMS-texten som skickas som verifiering till kunden när man bokar en resurs. Parametrarna som ingår i måsvingarna {} kommer att ersättas med dynamiska värden vid körning.


Giltiga parametrar:

{assetname}

Detta kommer att ersättas med resursens namn

{datetime}

Detta kommer att ersättas med datum och tid för bokningen

{pin}

Detta kommer att ersättas med den genererade PIN-koden


Föreslaget standardvärde:

En dator är bokad till dig. {assetname} Datum & tid: {datetime}. Din pinkod är: {pin}


Underorganisationer

Lista över organisationens underorganisationer.


Bokningskalender

I den här vyn visas alla bokningar. Den används främst till att se bokningar och eventuellt göra en manuell bokning.

Guide för att göra en manuell bokning för någon som inte har en mobil finns här Guide för manuell bokning för besökare utan mobil 

Uppe till vänster kan man byta mellan olika platser.

Dubbelklickar man på en bokning i kalendern visas mer information om den bokningen. 

Varje kolumn är en resurs. Resursens namn visas högst upp i kolumnen.

OBS! Var försiktiga med att röra bokningar i kalendern då det kan påverka era besökares bokningar.


Platser

I den här vyn kan administratören skapa, redigera eller ta bort en plats.

Obs! Att ta bort en plats kommer misslyckas om den har kopplade objekt till sig. Till exempel datorer (assets) eller bokningar som tillhör den platsen. Om en plats av någon anledning behöver tas bort och misslyckas, kontakta support@paxxa.se


Vy för att redigera en plats

Organisation

Organisationen som platsen tillhör.


Namn

Platsnamnet. Fri text.


Autentiseringsmetod

Välj vilken typ av autentisering som ska användas för platsen. 


Phone

Kräver att användarna har ett mobilnummer och kan ta emot SMS. Inloggning sker med en pinkod som skickas via SMS.


BookIT

Kräver att användaren har ett lånekort. Inloggning sker med lånekortsnummer/personnummer och sin personliga kod.

Service Url

Sökvägen till webbtjänsten som kommer att användas för att autentisera besökarna.

Data source

Namnet på databasen där tjänsten hittar användarna.

Call name

Param

Language


Testa anslutning

Test för att se om autentiseringen fungerar.Mikromarc

Kräver att användaren har ett lånekort. Inloggning sker med lånekortsnummer/personnummer och sin personliga kod. 

Service Url

Sökvägen till webbtjänsten som kommer att användas för att autentisera besökarna.

Database

Namnet på databasen där tjänsten hittar användarna.

Format, Auth code, Bib nr, Unit id, Language

Resten av parametrarna är valfria.

De är också specifika för installationen på Mikromarc, så om de behövs behöver vi värdena från dem. Det finns ingen bra specifikation om vilka värden som är giltiga att använda här, så lämna tomma om inte särskilt instruerat av Mikromarc.

Testa anslutning

Test för att se om autentiseringen fungerar.


Resurstyp

Använd Computer om platsen innehåller datorer och Other om platsen inte innehåller datorer.


Drop-in längd

Tiden i minuter för hur länge en besökare kan använda en dropin-dator.


Reserverad längd

Standardtiden i minuter för hur länge en besökare kan använda en reserverad resurs.

Alternativa bokningslängder går att ställa in per resurs.


Max bokningsdagar framåt

Ställer in hur många dagar framåt i kalendern som en besökare kan välja att gör en bokning på via bokningssidan.


Användarens tidspott

Ställer in tiden i minuter som en besökare har som en pott per dag. Så länge en besökare har tid kvar i sin pott kommer besökaren kunna logga in. Aktivera tidspotts-alternativet för alla datorer som ska använda sig utav tidspott.


Dagliga bokningar per person

Detta är för att kontrollera om samma besökare kan använda en resurs flera gånger om dagen. Detta är detsamma för alla resurser. Så om den är inställd på 1 kan besökaren bara använda en tidslucka på en resurs för platsen om dagen. Det spelar ingen roll om besökaren t.ex. försöker byta dator eller boka ett annat rum. 


Max framtida bokningar per person

Hur många framtida bokningar en besökare kan ha samtidigt.


Session timeout

Tiden i minuter innan en inloggad besökare i resursvyn automatiskt blir utloggad.


Använd resursvy i kundbokningen

Ändrar utseendet på kundbokningen till resursvy.Vy för att redigera en plats fortsättningBokningsbekräftelse

Utseendet på mejlet för bokningsbekräftelsen som skickas via resursvyn. Måste fyllas i för att det ska fungera att skicka mejl.


Ämne: Ämnesraden för mejlet.

Email body: Texten i mejlet.


Giltiga parametrar:

{assetname}

Namn på dator/rum

{location} 

Platsens namn

{datetime}

Datum och tid i format 2022-05-03 09:00

{date}

Endast datum, format 2022-05-03

{start}

Starttid på bokning, endast tid i format 09:00

{end} 

Sluttid på bokning, endast tid i format 09:00


Exempel på mejl

Ämne: {location} bokningsbekräftelse

Email body: 

Bokningsbekräftelse

{assetname} har reserverats åt dig {date} klockan {start} - {end}

VälkommenIdle Timeout

Bocka i detta alternativ om datorn ska hålla reda på om besökaren inte gör någonting, är inaktiv. Om detta är markerat kan besökaren automatiskt bli utloggad vid inaktivitet.


Idle Tidsgräns

Tiden i minuter där besökaren har varit inaktiv och då kommer bli utloggad.


Reserverad Timeout

Tiden i minuter där en besökare som har reserverat en dator anses ha missat sin tid. När denna timeout inträffar är bokningen ledig att användas av andra besökare.


Bokning återstående tid gräns

Den minsta tid i minuter som en besökare kan "spara" sin återstående tid.

Exempel: Om dropin-tiden är 60 minuter, men en besökare loggar ut efter 20 minuter. De återstående 40 minuterna sparas för att besökaren ska kunna använda den senare (under samma dag).

Det här värdet ställer in den minsta längden på den tiden, eftersom det inte är vettigt att spara till exempel en minut kvarvarande tid.


Varnings-popup minuter

Tiden i minuter där besökaren ska få en popupvarning, som informerar om att tiden är på väg att ta slut och behöver då spara allt arbete som har utförts. Standardtiden för detta är 5 minuter. Om förlängning av bokningar är tillåten får besökaren också möjlighet att fortsätta använda datorn i ytterligare en tidslucka.


Förlängningstid minuter

Tiden i minuter som en bokning förlängs med.


Logotyp

Valfri logotypbild som kan läggas till. Denna logotyp kommer att visas i klientapplikationen för platsen.

Rekommenderas är en .png-bild med 130x130px, men det är inte obligatorisk. Andra storlekar och format kan också fungera, men du måste sedan kontrollera på en klientdator att det ser bra ut.


Information om bokningsbar dator

Denna text visas på en bokningsbar dator som inte har några kommande bokningar.


Bokningsinformation till besökare

Denna text visas på en bokningsbar dator som har en kommande bokning. Parametern {Username} ersätts med besökarens namn.


Öppettider

Tider för platsen när resurser ska kunna användas/bokas.

Undantag kan göras via "Öppettider undantag"-knappen från startsidan.


Bokningsbara resurser

Här är en översiktslista på alla resurser för platsen.
Klicka på redigera-knappen längst till höger för att ändra inställningarna på en resurs.


Vy för att redigera en resurs

Exempel för en Dropin-datorExempel för ett rum


ID: Resursens id.

Namn: Det synliga namnet för resursen.

Resurstyp: Välj Computer om resursen är en dator annars välj Other (t.ex. för rum).

Bokningstyp: Välj om resursen ska vara av typen Dropin eller Bokningsbar.

Alternativa bokningslängder: Ställ in alternativa bokningslängder för en bokningsbar dator eller resurs.

Exempel: 60 120 180 240

Internt namn: Det interna namnet för resursen, t.ex. datornamnet. Ej synligt för besökare.

Tillåt förlängning av bokningar: Aktivera om resursen tillåter förlängning av besökarnas bokning.

Stängt: Aktivera om resursen inte ska gå att använda.

Använd tidspott: Aktivera om datorn ska använda sig utav tidspott.


Specifika inställningar för resursvyn

Bild: Lägg till en bild som syns i resursens informationsruta.

Beskrivning: Texten syns både i resurslistan under resursens namn samt ovanför bilden i resursens informationsruta.

Extra information: Texten syns enbart i informationsrutan för resursen under bilden.  
Personalregister

Personalregistervyn visar alla inloggningskonton samt deras roll. Vilka konton du ser beror på din behörighetsnivå. Endast systemadministratören kan se konton från alla organisationer.


Vy för att skapa och redigera en användare

Användarnamn

Användarnamnet som ska användas för att logga in. Behöver vara unikt och i formatet mejladress.


Lösenord och bekräfta lösenord

Ange ett lösenord för användaren och bekräfta det.


Telefonnummer

Valfritt fält för användarens telefonnummer.


E-post

Valfritt fält för användarens e-postadress


Plats

Användarens hemplats.


Användarroll

Vilken roll ska användaren ha.

Employee

Denna användare har minst behörighet och kommer bara åt bokningskalendern, inga administrativa funktioner.

Det går att ange en eller flera platser inom samma organisation där användaren kan komma åt bokningskalendern.


LocationAdmin

Denna användare kan administrera en eller flera platser inom en organisation.

    Behörigheter att:

 • Redigera allting på de platser där tillgång har tillåtits. T.ex. ändra öppettider, redigera resurser, ändra bokningslängder etc.
 • Lägga till och redigera användare
 • Ta ut rapporter

 

    LocationAdmin kan inte:

 • Skapa nya platser
 • Ändra Autentiseringsmetod för en plats
 • Lägga till eller ta bort resurser
 • Redigera någonting gällande organisationer

Administrator

Denna användare kan hantera allt inom en eller flera organisationer.

    Behörigheter att:

 • Redigera allting på de organisationer där tillgång har tillåtits. Inklusive ändra SMS inställningar för organisationer, skapa nya platser, ändra hierarki mellan organisationer och platser etc.
 • Ändra Autentiseringsmetod för platser
 • Tillgång till blockeringslistan

 

    Administrator kan inte:

 • Skapa nya organisationer
 • Lägga till eller ta bort resurser

SystemAdmin

Systemadministratör konton har full tillgång till allting i systemet, inklusive skapa nya organisationer.

Denna användarroll skall endast ges till personer som har ansvar för hela systemet (Prinet). Inga kunder skall ges något konto med denna roll.


Bokningsrättigheter

Här kan vi ge tillgång till andra platser än användarnas hemplats. Detta kan vara användbart om en anställd till exempel ska kunna hantera bokningar på flera platser.


Blockeringslista

Här kan man lägga till/ta bort besökare som inte kommer kunna logga in eller göra bokningar.

Telefonnummer, personnummer eller lånekortsnummer.Öppettider undantag

Här visas alla undantag för öppettiderna satta via veckoschemat per plats. Det kan vara t.ex. att man vill hålla öppet en specifik söndag som enligt veckoschemat är stängt, eller att man vill hålla stängt på Julafton.


Vy för att lägga till ett undantag

Plats

Välj vilken/vilka platser undantaget ska gälla för.

Start/Slut-tid

Välj datum och tid för undantaget.

Stängt

Bocka i detta alternativ om undantaget ska göra en vanligen öppen dag till stängd.

  


Rapporter

Plats

Välj vilken plats rapporten ska genereras för.

Rapporttyp

Välj vilken typ av data rapporten ska innehålla.

Start/Slut-tid

Välj tidsintervallet för rapporten.


Klicka på knappen "Skapa rapport" och vänta tills den visas. Detta tar olika lång tid beroende på hur mycket data som behöver sammanställas.

Efter att rapporten visats kan man Exportera den i PDF eller Excel-format.GDPR

Paxxa sparar data om bokningar och vilka personer som gjort dessa bokningar i 14 dagar. Detta för att vi ska kunna felsöka. Efter 14 dagar anonymiseras bokningarna och all info om vem som gjorde bokningen tas bort. Bokningarna behålls för statistik till rapporter. Enligt GDPR har besökarna rätt att se vilken information som lagras om dem, och om de väljer kan de be att få den raderad. Om en person ber om hans / hennes information eller om att den raderas, har ett företag 30 dagar på sig att följa detta. Det nuvarande sättet att lösa detta är att kontakta Paxxa-supporten så raderar vi informationen.