INNEHÅLLSFÖRTECKNINGOBS! Rör inga andra bokningar i kalendern då det kan påverka era besökares bokningar.Skapa en bokning på en bokningsbar dator för en besökare utan mobil


1. Logga in på https://booking.paxxa.se och gå till Bokningskalendern.

2. Välj plats uppe till vänster.

3. Dubbelklicka vid tidpunkten då bokningen ska börja i den kolumn som tillhör den bokningsbara datorn.

4. Skriv in valfritt Namn, skriv in ett slumpmässigt nummer t.ex. 1111111. Tänk på att om max antal dagliga bokningar är inställt på t.ex. 2, går det bara att boka med just det slumpmässiga numret 2 gånger per dag. Efter det behöver man skriva in ett nytt slumpmässigt nummer.

5. Välj Från och Till t.ex. 12:00-13:00, "skicka SMS" ska inte bockas i. Klicka Spara.

6. Nu har en bokning skapats i kalendern. Dubbelklicka på bokningen för att se Pinkoden som behövs för att logga in på den bokningsbara datorn.

Logga in på en Drop-in dator för en besökare utan mobil


1. Gå och skriv in ett slumpmässigt nummer t.ex. 1111111 på besökarens Drop-in dator. Tänk på att inte skriva in ett riktigt nummer då den personen kommer få ett sms.

2. Gå till er dator (receptionsdator), logga in på https://booking.paxxa.se och gå till Bokningskalendern , leta upp bokningen med numret ni skrev in. Dubbelklicka på den och noter ner pinkoden.

3. Gå och skriv in pinkoden på besökarens Drop-in dator.